lundi 22 novembre 2010

Doctrine Chrétienne

De vreugde is eindeloosGedurende drie weken  heeft mevrouw Will  in Bumba geleefd, gewerkt en genoten van veel dingen die men in Europa niet kan vinden. De openhartigheid, de vriendelijkheid en de glimlach op het zwarte gezicht heeft haar deugd gedaan.
            Will is met veel gedachten naar hier gekomen, doch heeft hier de werkelijkheid van de mensen doordrongen en heeft aanvaard dat de mentaliteit van Europa, Holland en  van de Kongo verschillen. We bedanken haar van harte voor al het werk dat ze hier verwezenlijkt heeft en we zijn er van overtuigd dat ze met een blij gemoed en met veel ervaring terug keert naar haar vaderland .Haar werk is in goede aarde gevallen en zal zeker veel vruchten voortbrengen
            Ik bedank ook Patricia voor alles dat ze voor ons gedaan heeft in de jaren 2007. Het werk dat ze verricht heeft om onze mensen rijker in gedachten en kleuren te maken verheugt ons. Zeker en vast moeten we dikwijls nieuwe moed opdoen om ons in te stellen voor anderen daarom bedank ik Mirjam  Pet  Jacobs die altijd het vuur in de groep gehouden hebben.  Iedereen weet ook dat werken voor anderen blijdschap mede  brengt.   Om iets in de wereld uit de grond te stampen hebben we sponsors nodig. De kleurrijke stoffen trekken de zwarten aan, daarom bedank ik onze sponsor Ada Honders en Eric de Greef ; wees er van overtuigd, beste vrienden, dat die regenboog jurkjes ons volk betoveren. Ook mogen we Agnes de Lange en Maria De Mey niet vergeten, want zonder hun hulp zou het diepe geluk bij onze moeders niet bestaan om hun kindjes zou schoon in te kleden.
            Ieder  jaar brengt zijn moeilijkheden en ook nieuwe projecten mede daarom chapeau voor  Charlotte van de Lande die zich met veel moed ingezet heeft voor het jaar 2008 / 2009  
2010 was het jaar van Saskia.  Ze heeft gewerkt voor ons met een groot vertrouwen, want dikwijls van uit Bumba was het stil, maar in naam van de bevolking, zijn we zeer tevreden met uw werk. Ik bedank ook Colette Klene die niet geaarzeld heeft om het transport te steunen tot in Kinshasa, allemaal dingen die moeten gedaan worden en die er onherroepelijk bijkomen.
            Onze kleuterklassen worden bedolven met speelgoed van uit Holland, de ouders van onze kleuters zijn er blij om, dit jaar zijn er 50 nieuwe kleuters bijgekomen. Het speelgoed trekt.  Onze studenten van het college krijgen nu de gelegenheid om boeken te lezen, en onze wetenschappelijke sectie kan nu precieze tekeningen maken met het geschonken didactisch matériaal. Bedankt Jeane en Wim Kode voor de hulp aan onze leerlingen en studenten, en ook aan u Toon voor de leesboeken
Onze mensen hebben de jurkjes bewonderd van Ton Prinsen, die vele dagen en nachten voor ons jurkjes gemaakt heeft, proficiat voor uw vindingrijkheid. En natuurlijk mogen we  de rechterarm van Will niet vergeten, die de naam Thecla draagt, zonder haar zou het voor Will dikwijls moeilijk geweest zijn, doch nu heeft Will haar droom verwezenlijkt en zal ze zeker en vast het schone en mooie Bumbaland nooit  vergeten.

Dank, dank voor al die stoere werkers en wees er zeker van, onze bevolking staat 100 % achter u allen.

P. Carlos Rommel


      Het laaste geschenk aan onze opvolgster
                                                                                                                                        De stichteres en haar opvolgster omarmen elkaar.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire